Tarla Faresi (Microtus sp.)

Tarla Faresi (Microtus sp.)

Tarla Faresi ilaçlaması hakkında bilgi almak ve ücretsiz ön inceleme için, 444 3 700 numaralı hattımızdan bizi hemen arayın.

Tarla Faresi (Microtus sp.)


Kültür bitkisi tarımında, büyük ve küçükbaş hayvan çiftliklerinde ve tarım alanlarına yakın fabrika ve işletmelerde, bahçelerimizde oldukça geniş alanda zarar verme potansiyeli bulunan kemirgenler arasında, Tarla faresi ve mücadelesinin ayrı bir önemi vardır. Oldukça ciddi düzeylere varan ekonomik kayıplar, Tarla faresi ile mücadele edilmesini kaçınılmaz hale getirmektedir.

Tarla Faresinin Taksonomik Bilgileri

Bazı Tarla Faresi Türlerin Latince İsimleri

Microtus arvalis

Microtus güntheri

Microtus socialis

Microtus roberti

Takım: Rodentia
Familya: Muridae
İngilizce Adı: Field Mice

Tarla Faresi Özellikleri

Vücudun genel görünüşü kahverengi grimsi dır. Alt tarafı ise kirli beyazdır. Postları kısa ve yumuşak kıllıdır. Kuyrukları kısa ve çıplaktır. Ön ayaklarında dört, arka ayaklarında beş parmak vardır. Daha çok tarımsal alanlarda zarar yapmaktadırlar. Tarımsal alanların yanına kurulmuş yerleşim alanları ve fabrikalarda özellikle hasat sonrası büyük risk altındadır.
Fare ve sıçanlar her türlü besin maddesini yer, tahta eşyaları kemirir, çuval ve ambalaj kutularını parçalayarak depo edilen maddelerin zarar görmesine neden olurlar. Pislik ve idrarları ile besin maddelerini kirleterek kullanılmaz hale getirirler. Bazı hallerde elektrik kablolarını kemirerek kontaklara dolayısı ile yangınlara sebep olurlar. Diğer taraftan kuduz, tifüs, tifo ve para tifo gibi tehlikeli hastalıkların taşıyıcılığını yaparak insan sağlığı için tehlikeli olurlar. Yemek ve suya karşı güçlü içgüdüleri vardır. Çok güçlü tat ve koku alma duyuları vardır. Sadece bilinen yemleri tüketirler ve seçicilik yaparlar. Kolayca yem çekingenliği kazanabilirler. Her yıl dünyada 33 milyon ton hububatın zayi olmasına yol açarlar. Çok zekilerdir ve kolayca adapte olabilirler. Bir fare hiç yara almadan tam 50 metre aşağı düşebilir. Sadece akşamları sakin ortamlarda aktiflerdir. Koloniler halinde yaşarlar. Öncelikle geceleri ortaya çıkarlar. Her zaman iyi bildikleri aynı yolları kullanırlar Dişleri günde ortalama 0,4 mm uzar. ( Yılda yaklaşık 10 cm ) sert maddeleri, sürekli kemirdikleri için dişler sürekli törpülenir.

Tarla Faresinin Biyolojisi

Hem erkek hem de dişi 50-60 günde cinsel olgunluğa ulaşırlar; çoğalma 3-4 aylıkken başlar. Sıçanlar 3,5-10 aylıkken üreme kabiliyetleri en yüksektir, bir kerede doğan yavru sayısı en çok bu dönemdedir. Yılda 2-8 doğum yaparlar ve her doğumda 5-14 yavru meydana getirirler. Hamilelik süresi 21-25 gündür. Hayat uzunluğu 1-3 yıl kadardır.

Tarla Faresi Mücadelesi

Genel olarak Tarla faresi mücadelesini, dört ana başlık altında inceleriz. Başarılı ve etkin bir mücadele için, tüm yöntemlerin birbiri ile entegre şekilde uygulanması gerekmektedir.

Tarla Faresi İle Mücadele

Tarla fareleri ile kültürel mücadelede, toprak işlemesi oldukça önemlidir. Özellikle derin toprak işlemesi yuvaların bozulması açısından önemlidir. Hasat sonrası tarla temizliği, Bitki atıklarının tarla ve bahçelerden uzaklaştırılması, önem arz etmektedir. Özellikle tarım alanlarında münavebeli ekim tercih edilmelidir. Tarla farelerinin yuvalanma ve besin ihtiyacını karşılayacak kaynaklar olabildiğince ortadan kaldırılmalıdır.

Tarla Faresi İle Fiziko-mekanik Mücadele

Çok çeşitli tuzaklar ve kapanlar kullanılabilir. Mücadele yapılacak alanın bitki örtüsüne, iklim koşullarına, yetiştirilen ürünün türüne göre, farklı tuzaklar tercih edilebilir. Özellikle organik tarım yapılan alanlarda, fiziko-mekanik savaşım yöntemi ön plana çıkmaktadır. Mücadele edilecek alan, inceledikten sonra, belirlenecek mücadele stratejisine göre tuzak kullanımı tercih edilmelidir.  Bu amaçla, yaylı kapanlar, yapışkan tuzaklar ve diğer tuzaklar tercih edilebilir.

Tarla Faresi İle Biyolojik Mücadele

Özellikle Tarla faresinin doğal düşmanı olan canlılar korunmalı ve avlanmamalıdır. Yırtıcı kuşlar, Yılanlar, Tilki, Sansar, Leylek vb. küçük yırtıcılar koruma altına alınmalıdır. Bölgede eğer kimyasal mücadele yapılacak ise, mücadele sonrası ölen fareler toplanmalı ve derin çukurlara gömülmelidir. Bu sayede doğal düşmanların zehirlenmiş fareleri yemeleri ve zarar görmeleri engellenmiş olacaktır.

Tarla Faresi İle Kimyasal Mücadele

Kimyasal mücadele öncesi mutlaka bir uzmandan bilgi alınmalıdır. Mücadelenin stratejisi baştan belirlenmelidir. Yapılacak hatalı uygulamalar, kimyasal mücadelenin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olacaktır. Mücadeleye Tarla faresi veya zararı görüldüğü anda başlanmalıdır. Kimyasal mücadele hava şartları ve iklim koşulları uygun olduğu sürece her zaman yapılabilir. Ancak Tarla faresi mücadelesinde en uygun zaman kışa girerken veya kıştan çıktıkları ilkbahar dönemidir. Bu dönemde yem yeme alışkanlıkları bakımından daha aktiftirler. Özellikle doğada gıda bulma olasılıkları az olduğunda zehirli yem kullanımları daha başarılı sonuçlar verecektir. İlaçlama öncesinde, ilaçlanacak alandaki delikler mutlaka kapatılmalıdır. Aktif delikler tespit edilmeli ve buna göre kimyasal mücadeleye geçilmelidir. Tarla faresinde yem çekinikliği oluşmaması için ön yemleme yapılabilir.

Tarla Faresi Mücadelesinde Kullanılan Fare Zehiri Çeşitleri

Fare türlerine karşı yapılan kimyasal mücadele veya ilaçlama çalışmalarında farklı formulasyonlarda fare zehirleri tercih edilmektedir. Bunun sebebi farelerin yaşadıkları ortamlarda kazandıkları farklı yeme alışkanlıklarıdır. Aynı fare türü bir market ile bir evde farklı gıda maddelerine veya farklı fare yemi formulasyonlarına meyil edebilir. Burada çalıştığınız ilaçlama şirketinin bunu tespit etmesi ve kimyasal mücadeleyi bu yönde ilerletmesi gerekir.

Tarla Faresi Mücadelesinde Mum Blok Fare Zehiri Kullanımı

Diğer fare zehri çeşitlerine göre sert yapıda olan fare zehirleridir. İçlerinde Wax yani mum oranı oldukça yüksektir. Bu sayede rutubetli ve nemli alanlarda kolay kolay bozulmazlar. Fare zehrinin sert olmasından kaynaklı, tüketim esnasında kemirgenler tarafından özellikle tercih edilir. Kemirgenin yemi taşıyamaması ve yemin sabitlenme özelliği sayesinde, aktivite takibi açısından oldukça faydalıdır. Özellikle dış alanlarda Tarla Faresi mücadelesinde mücadele maliyetini arttırır. Bu yüzden özellikle açık alan mücadelelerinde tercih edilmez.

Tarla Faresi Mücadelesinde Pasta Yem Fare Zehiri Kullanımı

Aroma ve çekicilik açısından oldukça iyi performans sergileyen fare zehirleridir. Özellikle rutubetli ve nemli alanlarda kullanım için uygundur. Farelerin tüketim açısından oldukça fazla tercih ettiği Fare Zehirleridir. Yine tüketim ve maliyetler göz önünde bulundurulduğunda Tarla Faresi için kullanımı ekonomik değildir.

Tarla Faresi Mücadelesinde Pellet Fare Zehiri Kullanımı

Yoğun fare istilalarında tercih edilebilir. Ancak aktivite analizi ve takibi açısından kullanımda çeşitli olumsuzluklar göstermektedir. Farelerin özellikle yem taşıma alışkanlıkları düşünüldüğünde, hedef dışı organizmaların zarar görme olasılığı yüksektir. Özellikle gıda maddelerine bulaşma riski düşünüldüğünde, bu tip risklerin olduğu alanlarda kullanımından kaçınılmasına özen gösterilmelidir. Özellikle açık alanlarda yapılacak Tarla Faresi mücadelesi İçin tercih edilebilir.

Tarla Faresi Mücadelesinde Jel Yem Fare Zehiri Kullanımı

Jel yem şeklindeki Fare Zehirleri özellikle yoğun aroması ile kemirgenleri cezbederler. Farelerin yem yemeyi tercih etmediği alanlarda kullanılabilir. Maliyetleri yüksektir. Diğer fare zehirlerinin uygulanmasında zorluk çıkan alanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Tarla Faresi mücadelesi için maliyet açısından uygun değildir. Bu yüzden tercih edilmez.

Tarla Faresi Mücadelesinde Sıvı Fare Zehiri Kullanımı

Ülkemizde çok kullanılmasa da özellikle sıvı tüketim alışkanlığı yüksek olan fare türlerinde başarı ile kullanılmaktadır. İşletmelerde yapılacak kimyasal fare mücadelelerinde stratejinin bir parçası olarak düşünülebilir. Kullanım ve maliyet açısından bakıldığında Tarla Faresi Mücadelesi için uygun değildir.

Tarla Faresi Mücadelesinde Elde Hazırlanan Fare Zehiri Kullanımı

Bu tip fare zehirleri il ve ilçe tarım müdürlüklerinden temin edilebilir. Ayrıca bu ürünler ruhsatlı kimyasal maddeler ile kendinizde hazırlayabilirsiniz. Uygun cezbediciler ve gıda maddeleri karıştırılarak hazırlanan yemler özellikle dış alanlarda uygulanabilir. Bu tip fare zehirleri özellikle ekonomik oldukları için tarım alanlarında kullanılması tercih edilmektedir. Mücadele sonrası hedef dışı canlılara zarar vermemek için ölen farelerin toplanması ve imha edilmesi gerekir.

Tarla Faresi Mücadelesinde Toz Fare Zehiri Kullanımı

Özellikle farelerin gezinme alanlarında kullanılır. Bu yöntemi kullanmadan önce farelerin gezindiği ve dolaştığı alanların tespit edilmesi gerekir. Ülkemizde çok fazla kullanılmamakta ve bilinmemektedir. Profesyonel haşere kontrol uzmanları tarafından kullanılmaktadır. Tarla Faresi Mücadelesi için uygun değildir.
Hazırladığımız tüm bu bilgiler ışığında, sizler için Türkiye genelinde en etkin haşere ve kemirgen kontrol çözümlerini geliştiriyoruz. Profesyonel haşere kontrol servisi, raporlama hizmeti, ilaçlama konuları hakkında bilgi almak ve ücretsiz ön inceleme için 444 3 700 numaralı telefon hattını kullanarak hemen şimdi Entofarma müşteri hizmetlerini arayın.
Tarla Faresi mücadelesi hakkında daha detaylı bilgi almak için Fare İlaçlaması sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.Profesyonel Hizmet İçin Bizi Arayın...