Pest Kontrol

Türkiye'nin Pest Kontrol Uzmanı

Pest Kontrol

Pest kontrol programlarımızı, zararlı türlerinin, yaşayışları ve alışkanlıklarını dikkate alarak planlarız. Pansuman tedaviler yerine, sorunun kök nedenini buluruz.


Pest kontrol çalışmalarında, mevcut veya muhtemel haşere istilasına karşı, zararlı türlerinin, yaşayışları ve alışkanlıklarını dikkate alarak planlama yaparız. Geçici çözümler veya pansuman tedaviler yerine, kök nedeni bulmayı hedefleriz. Bu durum, her işletme için farklı çözüm yolları bulunması anlamına gelmektedir. Bu yüzden, pest kontrol faaliyetlerinde ezbere çözümlerden bahsedilemez. Entofarma, yapmış olduğu çalışmalardan elde ettiği tecrübeleri, haşerelerin tekrar geri dönmelerini engelleyici önlemler alınmasında etkin bir şekilde kullanmaktadır.


pest kontrol, pest kontrol eğitimi, pest kontrol firmaları, pest kontrol cihazı, pest kontrol eğitim notları, pest kontrol programı, pest kontrol formu, pest kontrol sistemi, pest kontrol prosedürü, pest kontrol yönetmeliği, pest kontrol nedir

Pest Kontrol Nedir

Pest Kontrol, hastalık taşıyıcı haşere ve zararlı türlerinin, üretim alanlarına girmesini, girdiyse yok edilmesini ve tekrar dönmelerinin önüne geçilmesini hedefleyen,  tüm entegre haşere mücadele yöntemlerinin bir arada kullanıldığı faaliyetler bütünüdür. Entegre haşere mücadelesi yaklaşımında, haşerelerin türü, yaşayışı ve alışkanlıkları gibi bilimsel temellere dayalı kontrol yöntemleri kullanılmalıdır.

Haşereler ile mücadelede tek bir yöntemin tercih edilmesi, mücadelenin sürdürebilirliğini her zaman olumsuz yönde etkileyecektir. Haşereler bu durumla kolaylıkla başa çıkabilirler ve tekrar istila ederler. Bu yüzden Entofarma bilimsel temellere dayalı yöntemleri içeren entegre haşere mücadele programları tercih etmektedir. Bu çalışmalarda başarıya ulaşılması, ancak müşteri ve pest kontrol şirketi nin iş birliği ve uyum içinde çalışması ile mümkündür.


Pest Kontrol Nasıl Yapılır

Entofarma Pest Kontrol faaliyetlerinde ”Entegre Haşere Yönetimi” yaklaşımını benimser. Mücadele aşamalarını şu şekilde özetleyebiliriz.

Kültürel Mücadele

Çalışmalarımızın, hem kalıcı sonuçlar sağlamasını hem de ekonomik olmasını hedefleriz. Bu amaçla, işletmede tespit ettiğimiz önleyici faaliyetler ile zararlıların yuvalanması, üremesini, beslenmesini ve geçişlerini engellemeyi hedefleriz. Servis Uzmanlarımız kültürel mücadele kapsamında öncelikle kalemini ve raporunu çok iyi kullanır. Düzenlediğimiz Servis ve Sanitasyon raporlarında üzerinde durduğumuz bazı kültürel mücadele önlemlerini şu başlıklar altında toplayabiliriz.

  • Hijyen: Haşere ve zararlıları o bölgeye çeken gıda kaynaklarını tespit etmeyi ve ortadan kaldırılmasını hedefleriz.
  • Yalıtım:Haşere ve zararlıların bölgeye giriş ve bölgedeki yuvalanma kaynaklarının tespit edilmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlarız.
  • Depolama:İşletmede gerçekleştirilen depolama faaliyetlerinin, haşerelerinin yaşayış ve alışkanlıkları üzerine olumlu etkilerini ortadan kaldırırız.
  • Aydınlatma: İç ve dış alanda yapılan aydınlatma ve alternatif ışık kaynaklarının haşere türleri üzerine olumlu etkilerinin ortadan kaldırılmasını sağlarız.
  • Gözlem Noktaları: Pest kontrol sisteminin korunmasını ve aktif olarak çalışmasını sağlarız.

Fiziko-mekanik Mücadele

Fiziko-mekanik mücadele, entegre haşere mücadelesi içerisinde, özellikle tür tespiti ve haşere popülasyonu yoğunluğunun ölçülmesinde kullanılmaktadır. Haşereleri cezbeden koku ve feromonlar ile hazırlanan tuzaklara zararlıların yakalanması temeline dayanır. Bu sayede işletmenin bölgesel aktivite analizleri oluşturulabilir.

Biyolojik Mücadele

En ekonomik ve insanlar, doğaya en az zararlı olan mücadele yöntemidir. Özellikle uçan haşere mücadelesinde kullanılması oldukça etkili sonuçlar vermektedir. Avcı-av ilişkisine dayanmaktadır. Çeşitli biyolojik ajanlar doğru yöntemler ile uygulandığında oldukça kalıcı sonuçlar alınmaktadır.

Biyoteknik Mücadele

Bu mücadele yöntemi daha çok tarımsal alanlarda yapılacak mücadele çalışmalarında kullanılmaktadır.

Kimyasal Mücadele ( İlaçlama )

Kimyasal ilaçların uygulanmasındaki kolaylık ve kısa sürede, son derece derecede yüksek etkinlik göstermeleri, kimyasal mücadele yöntemlerinin, zararlılara karşı önerilen tek silah haline gelmesine neden olmuştur. Entofarma Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından onaylı, insan sağlığını tehdit etmeyen pestisitler tercih etmektedir. Pestisitlerin bilinçsiz ve yoğun şekilde kullanımı, çevrenin ve özellikle insanın geleceğini tehlikeye koyan sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu amaçla Entofarma özellikle kimyasal mücadelenin, alternatifi olan yöntemleri geliştirmeye çalışmakta, personellerini bu yönde çalışmalar yapması konusunda eğitmekte ve pest kontrol faaliyetlerinde daha ileri seviyede planlama, uygulama ve koordineli çalışma gerektiren araştırmalar yapmaktadır.


Pest Kontrol Prosedürü

Entegre zararlı yönetimi aslında, içerisinde birçok gerekliliği de barındırmaktadır. Entegre zararlı yönetimi çalışmaları sadece bir ilaçlama uygulaması değildir. Biz müşterilerimize, ulusal ve uluslararası standartlara uygun pest kontrol hizmeti vermeyi hedefleriz. Hedefimiz müşterilerimizi, haşere kontrolünde istenilen uluslararası standartlara çıkarmaktadır. Bu amaçla tüm süreci planlar ve takip ederiz.

Pest Kontrol Eğitimi

İşletmede yürütülen, entegre haşere mücadelesi çalışmalarından sorumlu kişilerin, bu konuda mutlaka eğitim almış olmaları gerekir. Bu amaçla şirketimiz sektörümüzdeki güncel gelişmeleri ve temel bilgileri periyodik olarak düzenlediği eğitimler ile müşterilerine aktarır.

Pest Kontrol Sözleşmeleri

Entofarma her işletme için mutlaka bir pest kontrol sözleşmesi düzenlemektedir. Bu sözleşmede servis planları, kullanılacak pestisitler, yasal sorumluluklar, vb. bilgiler bulunur. Bu sayede Entofarma ve müşterinin sorumlulukları belirlenmiş olur.

pest kontrol, pest kontrol eğitimi, pest kontrol firmaları, pest kontrol cihazı, pest kontrol eğitim notları, pest kontrol programı, pest kontrol formu, pest kontrol sistemi, pest kontrol prosedürü, pest kontrol yönetmeliği, pest kontrol nedir

Her İşletmenin Mutlaka Bir Entegre Zararlı Yönetim Programı Bulunmalıdır

Entofarma ile müşterilerinin birlikte hazırlamış olduğu bu program yapılacak pest kontrol faaliyetlerinin temelini oluşturur. Hazırlanan programda her türlü zararlı aktivitesine karşı alınacak önlemler ve aksiyonlar belirlenmiş olmalıdır.

Pest Kontrol Faaliyetlerinin ve Tesisin Değerlendirilmesi

Gerçekleştirilen pest kontrol faaliyetlerinin ve sonuçlarının değerlendirildiği bir çalışmadır. Sanitasyon konusunda yapılan öneriler ve alınan düzeltici faaliyetlerin yanı sıra önceki yıllarda tespit edilen aktivite türü ve yoğunlukları mukayese edilir. Bu sayede yapılan çalışmaların her yıl gelişerek devam etmesi hedeflenir.

 Pest Kontrol Şirketine ait Yasal ve Yeterlilik Evrakları

Entegre zararlı yönetimi, öncelikle ulusal ve uluslararası yeterliliklere sahip olması gerekir. Entofarma istenilen yeterlilik ve belgelere sahiptir.

Pest Kontrol Formu

Hedefimiz işletmelerde bir haşere kontrol hafızası oluşturmaktır. Yapılan tüm çalışmaların ve sonuçlarının kayıt altına alındığı bir pest kontrol dosyası hazırlanır. Bu dosyada gerekli yasal izinler, yapılan düzenli servislerin kayıtları, aktivite takip çizelgeleri, önerilen düzenleyici faaliyet önerileri ve alınan aksiyonlar, kullanılan pestisitlere ait gerekli evraklar ve diğer ihtiyaç duyulan belge ve izinler bulunur.

Kullanılan Pestisitlere Ait Belgeler

Entegre zararlı yönetim çalışmalarında şayet kimyasal mücadeleye karar verilmiş ise, kullanılacak tüm pestisitler öncelikle ulusal, aynı zamanda uluslararası kriterlere uygun olmalıdır. Bu pestisitlerin, güvenli ve yasalara uygun olarak kullanıldığını doğrulamak için, tüm uygulamalar kayıt altına alınmalıdır. Bu kayıtlar herhangi bir risk durumunda oldukça önemli bir hale gelmektedirler. Entofarma aynı zamanda pestisitlerin; ruhsat, güncel etiket ve malzeme güvenlik bilgi kartlarını da oluşturduğu pest kontrol dosyasında kayıt altına almaktadır.

Pestisit Uygulama Kartları

Entofarma, entegre zararlı yönetimi, kimyasal mücadele aşamasında, kullanılan pestisitlerin yasalara uygun bir şekilde ve miktarda kullanıldığını, oluşturduğu pestisit kullanım kartları ile kayıt altına almaktadır.

Zararlı Aktiviteleri ve Trend Analizleri

İşletmede yapılan haşere kontrol faaliyetleri sonucunda, tespit edilen zararlı aktivitelerinin dönemsel olarak analiz edilmesi gerekmektedir. Aktivitenin noktasal tarifi ve yoğunluğu hazırlanacak servis planları açısından önemlidir. Entofarma bu kayıtlar sayesinde, işletmede bir pest kontrol hafızası oluşturur.

Pest Kontrol Yerleşim Planları

Entegre zararlı yönetiminin en önemli konularından bir tanesi de kullanılan ekipmanlardır. Entofarma kemirgen yemleme istasyonları, canlı yakalama istasyonları, ışıklı sinek tuzakları, güve tuzakları ve diğer ekipmanlar bir kroki üzerinde işaretler. Bu pest kontrol ekipmanları, işletmedeki riskin durumuna göre belirli periyotlarda Servis uzmanımız tarafından kontrol edilir ve tespit edilen aktiviteler kayıt altına alınır

Kuşlar, Vektörler ve Yabani Hayvanlar İle Mücadele Planları

Ülkemizde pek bilinmese de işletmelerdeki haşere riskleri sadece yürüyen haşere, kemirgenler, uçan haşereler veya depolanmış ürün zararlıları değildir. Yabani hayvanlar ve kuşlarda, işletmeler için oldukça önemli tehlikeler yaratmaktadır. Ürün güvenliği açısından, üretim alanları ve yakın dış alanda bu zararlıların bulunması istenmez. Entofarma bu amaçla işletmeler için, bir vektör kontrol programı hazırlar ve düzenli olarak raporlar.

Pest Kontrol Yönetmeliği

Türkiye’de pest kontrol şirketleri, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından hazırlanmış olan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarını yerine getirmek zorundadırlar. İstenilen şartları yerine getiren işletmeler, Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesini almaya hak kazanırlar ve ardından Halk Sağlığı Müdürlüklerince periyodik olarak denetlenirler. Pest kontrol şirketleri, şayet arzu ederler ise Türk Standartları Enstitüsü tarafından denetlenmekte ve belgelendirilmektedirler. TSE 8358 kodlu TSE standardı Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile benzer standartlar içermektedir.


Entofarma sizler için Türkiye genelinde, en etkin pest kontrol çözümlerini geliştirir. Entegre Zararlı Yönetimi, raporlama hizmeti, ilaçlama konuları hakkında bilgi almak ve ücretsiz ön inceleme için 444 3 700 numaralı telefon hattını kullanarak hemen şimdi arayabilirsiniz.


MEVZUATLARA TAM UYUM

Biyosidal Ürün Uygulama Yönetmeliği ve İş Güvenliği kurallarına uygun çalışırız

EĞİTİMLİ SERVİS UZMANLARI

Servis Uzmanlarımız düzenli eğitim ve sınav programlarından geçmektedir

ULUSLARARASI STANDARTLAR

Müşterilerimize, AIB IFS BRC GMP ISO standartlarında hizmet sunarız

DONANIMLI SERVİS ARAÇLARI

Müşterilerimize yüksek standartlarda servis araçları ile hizmet sağlarız


İlginizi Çekebilecek İçerikler


Profesyonel Hizmet İçin Bizi Arayın…