Pest Kontrol Ve Gıda Güvenliği

Pest Kontrol Ve Gıda Güvenliği

Gıda güvenliği ve Pest Kontrol Sistemleri hakkında bilgi almak ve ücretsiz ön inceleme için, 444 3 700 numaralı hattımızdan hemen bizi arayın.

Kalite güvence sistemlerinin öncelikli başlıklarından olan Pest Kontrol, müşterileri ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün ve hizmet sağlamayı hedefleyen işletmeler için üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur.

Günümüzde gıda üretiminin sanayileşmesi ile birlikte,  Gıda üretim sektöründeki en önemli konu Gıda güvenliği haline gelmiştir.  Gıda işletmelerinde bu süreç ancak Kalite güvence yapılarının oluşması ve sürekliliği ile sağlanabilmektedir.

Gıda Güvenliği Nedir?

Gıda üretiminde, ürünün tarlada hasat edilip, tüketicinin sofrasına ulaşıncaya kadar geçen süreçte, tüketicilerin zarar görmesini engellemek amacı ile dışardan bulaşmaları önüne geçmek için yürütülen bir sistem bütünüdür.

Gıda güvenliği sistemlerinde amaç;

  • Gıdaları biyolojik risklerden korumak
  • Gıdaları fiziksel risklerden korumak
  • Gıdaları kimyasal risklerden korumak şeklinde özetlenebilir.

Haşere ve kemirgenlerin ortak özelliği ise, bu üç risk etkenini de gıdalara bulaştırma potansiyellerinin bulunmasıdır. Bu yüzden Pest Kontrol faaliyetleri gıda üretiminin ana başlıklarından birini oluşturmaktadır.

Pest Kontrol Ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Gıda güvenliği yönetim sisteminde yürütülen Pest Kontrol faaliyetlerinde, öncelikle işletmedeki zararlı risk grupları belirlenmelidir. Bu sayede bütün zararlı gruplarının yaratacağı riskler önceden belirlenmiş ve gerekli önlemler önceden alınmış olacaktır. Gıda üretimi yapılan işletmelerde yürütülen Pest Kontrol faaliyetlerinin sürekliliği de ayrıca önemlidir. Gıda güvenliği kapsamında işletmelerde oluşturulması gerekli Pest Kontrol sistemleri şunlardır.

Gıda Güvenliği ve Kemirgen Kontrol Sistemi

İşletmenin iç ve dış alanlarında belirlenen, kritik kontrol noktalarında zehirsiz kemirgen tuzakları ve kemirgen yemleme istasyonları yerleştirilerek düzenli periyodlarda kontrolü yapılmalıdır.

Gıda Güvenliği Ve Yürüyen Haşere Kontrol Sistemi

İşletmenin iç alanlarında zehirsiz ve çekici özellikte tuzaklar yerleştirilmesi ve kontrol edilmesi şeklinde yapılmaktadır.

Gıda Güvenliği Ve Uçan Haşere Kontrol Sistemi

Gıda güvenliğinde uçan haşere türlerinin yarattığı riskler oldukça kapsamlı incelenmesi gerekli konulardan biridir. Öncelikle uçan haşere risklerinin iç alan mı yoksa dış alan kaynaklımı olduğunun belirlenmesi gerekir. İç alanda kurulacak uçan haşere kontrol sistemi ışıklı ve yapışkan tuzaklı ünitelerden oluşturulmalıdır.

Gıda Güvenliği Ve Depolanmış Ürün Zararlıları Kontrol Sistemi

Gıda üretim alanlarına, genellikle hammadde ile gelen depolanmış ürün zararlıları, işletme için mücadelesi oldukça zordur. Ancak popülasyon yoğunluğunun her an ölçülmesi öncelikli hedef olmalıdır. Bu amaçla, kritik noktalara yerleştirilecek feromonlu ve zehirsiz tuzaklar, oldukça iyi sonuçlar verecektir.

Gıda Güvenliği Ve Kuş Kontrol Sistemi

Ülkemizde çok yaygın olarak kullanılmasa da kuş kontrol sistemleri işletmeler için nerdeyse bir zorunluluk haline gelmiştir. Kuşlar bulaşıcı hastalıklar da dâhil olmak üzere oldukça farklı risk gruplarını gıda üretim alanlarına taşırlar. Gıda güvenliği amacı ile oluşturulacak kuş kontrol sistemleri, kuşların barınma, beslenme, su gibi ihtiyaçlarının düşünülerek kurgulanmalıdır.

Gıda Güvenliği Ve Vektör Kontrol Sistemi

Kuşalar ve haşereler dışında birçok evcil veya yabani canlıda gıda güvenliğini tehdit etmektedir. Bunlar arasında kedi, köpek, sansar, tilki, sincap gibi canlılar bulunur. Gıda üretim alanlarında bu canlıların girişlerini, beslenmelerini ve yuvalanmalarını engelleyici bir vektör kontrol sistemi oluşturulmalıdır.

Tüm bu sistemler belirli özelliklere sahip olmalı, süreklilik arz etmeli ve izlenebilir olmalıdır. Gıda güvenliği amacı ile oluşturulan Pest Kontrol sistemleri, işletmeye öncelikle önleyici tedbirler alması konusunda raporlar sunmalıdır. Bu amaçlar oluşturulacak dönemsel analizler işletmenin bu konuda işini oldukça kolaylaştıracaktır.


İşletmelerde Gıda Güvenliğini Sağlayan Mekanizmalar Ve Standartlar

Günümüzde küreselleşen Dünya gıda pazarında özel standartlar ve prosedürler oluşturulmasına neden olmuştur. Ürettiğiniz ürünü dünyanın öbür ucunda pazarlamanızın tek yolu, bu standart ve prosedürlere uygun çalışmaktan geçmektedir.

IFS - International Food Standart  

HACCP prensiplerini içerir. Daha çok Avrupa, Kuzey Amerika ve Avusturalya da yaygın olarak kullanılmaktadır. Pest kontrol faaliyetlerini yakından inceler.

BRC - British Retail Consortium

Daha çok İngiltere kaynaklı bir standarttır. Pest kontrol faaliyetlerini oldukça fazla önemser.  Tüm sistem içerisinde personellerin etkin şekilde bulunmasını istemektedir. HACCP’in etkin bir şekilde kullanılmasını ve sürekliliğini hedefler.

GMP - Good Manufacturing Practices

Gıda ürünlerinin, kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla,  koruyucu önlemlerin alınması esasına dayanır. En belirgin kirleticiler haşereler ve böcek ilaçlarıdır.

HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point

HACCP gıda üretimin her aşamasında hijyen şartlarına uymayı hedefler. İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek bütün faktörlerin yok edilmesi amaçlanır. HACCP, hammaddenin tarladan başlayıp tüketicinin sofrasına son ürün halinde gelinceye kadar geçen süreci izler. Pest kontrol faaliyetlerini yakından takip etmektedir.

AIB - American Institude of Baking

ABD kaynaklı bir standarttır. Daha çok sonuç odaklı işleyen bir standarttır. AIB standardı içerisinde pest kontrol faaliyetleri diğer tüm standartlardan daha çok sorgulanmaktadır.

Hazırladığımız tüm bu bilgiler ışığında, sizler için Türkiye genelinde en etkin pest kontrol çözümlerini geliştiriyoruz. Profesyonel haşere kontrol servisi, raporlama hizmeti, ilaçlama konuları hakkında bilgi almak ve ücretsiz ön inceleme için 444 3 700 numaralı telefon hattını kullanarak hemen şimdi Entofarma müşteri hizmetlerini arayın.
Pest kontrol hizmetlerimiz, pest kontrol eğitimlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için Pest Kontrol sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.Profesyonel Hizmet İçin Bizi Arayın...