Pest Kontrol Prosedürü Nedir

Pest Kontrol Prosedürü Nedir

Pest kontrol prosedürü hakkında bilgi almak ve ücretsiz ön inceleme için, 444 3 700 numaralı hattımızdan hemen bizi arayın.

Pest kontrol çalışmalarında amaç, üretim alanlarında, haşere, kemirgen, evcil ve vahşi hayvanlar ile mikrobiyolojik kaynaklı bulaşmaların önlenmesi için önleyici ve koruyucu bir sistem oluşturulmasıdır. Bu amaçla Pest kontrol firmaları, her işletmeye özel pest kontrol prosedürü oluşturulmalıdır. Bu prosedürler yapılacak çalışmaların genel çerçevesini de belirlemiş olacaktır.

Pest Kontrol Prosedürü Nelerden Oluşur?

Pest kontrol şirketleri ülkemizde,  Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yayınlamış olan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen gereklikleri yerine getirmekle sorumludurlar. Bu yönetmelikte belirtilen gereklilikler, aynı zamanda pest kontrol prosedürü oluşturulmasında da kullanılmalıdır. Aynı zamanda ülkemizde üretilen ve depolanan bir çok ürün uluslararası dolaşıma da çıktığından, pest kontrol prosedürleri global standartlara uymalı ve uygulanması gereken bazı özel şartları yerine getirmelidirler. Bu amaçla genel olarak bir pest kontrol hizmeti aşağıdaki prosedürü içermelidir.

Pest Kontrol Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme, yapılacak pest kontrol planları, kullanılacak pestisitler, yasal sorumluluklar, vb. bilgileri içeren durumları tarif eder. Amaç, tüm süreci kontrol altına alan durumları belirlemek olmalıdır.

Pest Kontrol Firmaları Yeterlilik Belgeleri

Özellikle gıda üretimi yapan işletmelerde hizmet verecek pest kontrol firmaları, öncelikle ülkemizde belirlenmiş yasalar ve daha sonra da uluslararası standartlara uygun hizmet vermesi gerekmektedir. Ülkemizde hizmet verecek, pest kontrol firmasının öncelikle, biyosidal ürün uygulama ruhsatının bulunması gerekir.

Pest Kontrol Hizmetini Verecek Servis Uzmanlarının Yeterlilik Belgeleri

Öncelikle pest kontrol faaliyetlerini yürütecek personellerin, biyosidal ürün uygulayıcı sertifikasına sahip olması gerekir. Bunun dışında GMP, HACCP gibi konularda yeterli bilgiye sahip personeller hizmetin yürütülmesinde daha başarılı olacaklardır.

İşletmede Pest Kontrol Faaliyetlerinden Sorumlu Bir Yetkili Bulunmalıdır

Pest kontrol faaliyetleri ancak karşılıklı iş birliği içerisinde yürütülür ise başarı yakalanabilir. Bu amaçla işletmede yürütülen faaliyetleri takip eden bir sorumlu bulunmalıdır. Bu sorumlu gerekli pest kontrol faaliyetlerine hakim ve yeterlilikte olmalıdır.

İşletmenin Yazılı Bir Pest Kontrol Programına Sahip Olması Gerekir

Hazırlanacak pest kontrol programı, zararlı aktiviteleri, alınan önleyici faaliyetler ve diğer benzer durumlar göz önünde bulundurularak sürekli olarak geliştirilmelidir.

Oluşturulan Pest Kontrol Sisteminin Kroki Üzerinde Gösterilmesi

İşletmede oluşturulmuş pest kontrol sistemi, hazırlanacak bir kroki üzerinde gösterilmelidir. Yürüyen haşere, uçan haşere, kemirgen ve depolanmış ürün zararlılarına yönelik yerleştirilmiş pest kontrol malzemelerinin yerlerinin noktasal tarifi yapılmalıdır

Pest Kontrol Sistemi ve Ekipmanlarına Ait Kayıtlar

İşletmede kurulmuş pest kontrol sisteminde, düzenli kontroller ile elde edilen verilerin, kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu kayıtlar yıllık değerlendirmede aktivite analizlerine dönüştürülmelidir.

Kemirgen Aktivite Takip Çizelgeleri

İşletmelerde, iç ve dış alana yerleştirilen kemirgen yemleme istasyonları ve kemirgen canlı yakalama ünitelerinin pest kontrol krokisi üzerinde gösterilmesi ve aktivitelerin düzenli olarak takip edilmesi gerekir.

Yürüyen Haşere Aktivite Takip Çizelgeleri

İşletmelerde, iç alanlara yerleştirilen böcek monitörlerinin pest kontrol krokisi üzerinde gösterilmesi ve aktivitelerin takip çizelgelerinde kayıt altına alınması gerekir.

ILT (Insect Light Trap)  –  EFT (Electronic Fly Trap) Üniteleri Uçan Haşere Aktivite Takip Çizelgeleri

İşletmelerde, özellikle tür tespiti ve aktivite yoğunluğunun ölçülmesinde oldukça etkili olan ve iç alanlara yerleştirilen, ışıklı sinek tuzaklarının pest kontrol krokisi üzerinde gösterilmesi ve sayımların mevsimsel şartlara bağlı olarak yapılması gerekir.

ILT Üniteleri Ultraviole Floresan Tüp Değişim Formları

Pest kontrol sisteminin bir parçası olan ışıklı sinek tuzaklarının, floresan lambaları ultra viole (mor ötesi) ışık yayma süreleri üretici firma tarafından belirtilmiştir. Kullanım süresi dolan ultra viole tüplerin yenileri ile değiştirilmesi ve bu değişimin kayıt altına alınması gerekir.

Feromonlu Güve Tuzakları Aktivite Takip Çizelgeleri

İşlenmiş veya işlenmemiş hammadde veya son ürün içerisinde doğrudan bulunan depolanmış ürün zararlıları ile mücadelede, iç alanlara yerleştirilen güve tuzaklarının, pest kontrol krokisi üzerinde gösterilmesi ve aktivitelerin takip çizelgelerinde kayıt altına alınması gerekir.

pest kontrol prosedürü

Pest Kontrol Trend Analizleri

Yürütülen pest kontrol faaliyetleri sonucunda elde edilen zararlı aktivite bilgilerinin, bölgesel olarak tarifinin yapılması ve yoğunluk haritalarının çıkartılması mantığına dayanır. Trend analizleri, haşere önleme çalışmalarının temelini oluşturur. Pest kontrol prosedürü nün ayrılmaz parçasıdır.

Kullanılan Pestisitlere Ait Belgeler

İşletmede yürütülen pest kontrol faaliyetlerinde kullanılan pestisitlerin, yasalara ve etiketlerine uygun olarak kullanıldığını doğrulamak için gerekli kayıtların oluşturulması gerekir.

Pestisit Takip Kartları

İşletmede oluşacak herhangi bir zararlı istilasında eğer kimyasal mücadeleye karar verilmiş ise, kullanılacak kimyasalların miktarları ve kullanıldığı yerler kayıt altına alınmalıdır.

Pestisitlere Ait Ruhsatlar

Haşere mücadelesinde kullanılacak pestisitlerin biyosidal ürün ruhsatına sahip olması gerekmektedir.

Pestisitlerin Etiketleri

Kullanılacak pestisitlerin orijinal etiketlerinin bir örneği işletmede oluşturulmuş pest kontrol kayıtları dosyası içerisinde bulunmalıdır.

Pestisitlerin Güvenlik Bilgi Formları

Kullanılacak pestisitlerin malzeme güvenlik bilgi formlarının bir örneği işletmede oluşturulmuş pest kontrol kayıtları dosyası içerisinde bulunmalıdır.

Pest kontrol Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

İşletmede yürütülen pest kontrol faaliyetlerinin, sonuçlarının ve elde edilen verilerin, yılda en az bir defa gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesidir. Pest kontrol prosedürü nün ayrılmaz parçasıdır.

Evcil Hayvan ve Diğer Vektörler İle Mücadele

İşletmelerdeki riskler, sadece yürüyen haşere, kemirgenler, uçan haşereler veya depolanmış ürün zararlısı riskleri değildir. Yabani hayvanlar ve kuşlarda işletmeler için birçok riski beraberinde getirmektedir. Bu amaçla işletmenin, bir vektör kontrol programı da bulunmalıdır.

Hazırladığımız tüm bu bilgiler ışığında, sizler için Türkiye genelinde en etkin pest kontrol çözümlerini geliştiriyoruz. Profesyonel haşere kontrol servisi, raporlama hizmeti, ilaçlama konuları hakkında bilgi almak ve ücretsiz ön inceleme için 444 3 700 numaralı telefon hattını kullanarak hemen şimdi Entofarma müşteri hizmetlerini arayın.
Pest kontrol hizmetlerimiz, pest kontrol prosedürü hakkında daha detaylı bilgi almak için Pest Kontrol sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.Profesyonel Hizmet İçin Bizi Arayın...