Pest Kontrol Nedir

Pest Kontrol Nedir

Pest kontrol nedir ? Pest kontrol sistemleri hakkında bilgi almak ve ilaçlama için, 444 3 700 numaralı hattımızdan hemen bizi arayın.

Haşere ve kemirgen sorunlarınızla mücadele ederken, işletmenize veya size özel çözüm yollarının geliştirilmesi gerekir. Bu noktada aklımıza Pest kontrol nedir? sorusu gelir. Uygulanacak pest kontrol faaliyetlerinde amaç haşerelerden mümkün olduğunca kimyasal olmayan mücadele yöntemleri ile korunmaktır. Bu amaçla haşereler bulunduğunuz ortama gelmeden onları engellemek amaçlanır. Kimyasal mücadele kullanılmak zorunda ise, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından onaylı, insan sağlığını tehdit etmeyen pestisitler tercih edilmelidir.

Pest Kontrol

Pest Kontrol Nedir? Haşerenin türleri, yaşayışı ve alışkanlıkları gibi bilimsel temellere dayalı haşere kontrol yöntemleri kullanılarak yapılan mücadele çalışmalarına Pest kontrol denir. Yaşadığımız veya üretim yaptığımız alanlarda, taşıdıkları hastalık yapıcı mikroorganizmalar ile bizleri tehdit eden, gıdalarımıza ve sağlığımıza zarar veren kemirgen, yürüyen, uçan ve depolanmış ürün zararlılarının kontrol altına alınması gerekmektedir. Haşere kontrol çalışmalarının başarılı olması ancak tarafların iş birliği ile çalışması ile mümkündür. Sadece kimyasal yöntemler kullanılarak yapılan haşere kontrol faaliyetleri genellikle başarıya ulaşmaz. Bu yüzden haşere kontrol faaliyetleri, kimyasal olmayan ve kimyasal olan yöntemler olarak değerlendirilir. Son yıllarda kimyasal yöntemler tercih edilmemekle birlikte, zorunlu haller dışında kullanılmamaktadır. Haşere kontrol faaliyetlerinin başarıya ulaşılması için haşere probleminin kök nedenine inilmekte ve sorunu ortadan tamamen kaldırmak hedeflenmektedir. Bu amaçla daha çok kimyasal olmayan yöntemlerin geliştirilmesi üzerine çalışılmaktadır.

IPM: Entegre Haşere Mücadelesi Temel Adımları Nelerdir?

Haşere kontrol faaliyetleri belli bir düzen içinde yapılmalı ve haşere riskleri ortadan tamamen kaldırılmalıdır. Bu amaçla Entofarma haşere mücadelesinde aşağıdaki yöntemleri kullanır.

Gözlem ve İnceleme

Haşere kontrol faaliyetlerinde öncelikle, işletme veya evde haşere riskinin belirlenmesidir. Bu amaçla tür, yoğunluk, riskin boyutu vb. kıstaslar göz önünde bulundurularak gözlem ve inceleme yapılır.

Kök Nedenlerin Tespit Edilmesi

Gerekli gözlem ve inceleme yapıldıktan sonra zararlının biyolojisi, alışkanlıkları gibi özellikler göz önünde bulundurularak kök neden tespit edilir.

Pest Kontrol Uygulamaları

İşletmedeki, evdeki haşere sorunu veya haşere riskinin, o işletmeye uygun mücadele programı ile kontrol altına alınması gerekir. Bu amaçla haşere kontrol takvimi oluşturulmalı ve uygulanarak geliştirilmelidir.

Pest Kontrol Eğitimi Neden Gereklidir?

Başarılı ve etkin bir haşere kontrol faaliyeti, haşere kontrol firması ve müşterisinin işbirliği içinde çalışması ile sağlanabilir. Bu bağlamda; firma tarafından tespit edilen, sözlü veya yazılı olarak müşterisine bildirilen haşere oluşmasına ve yaşamasına katkıda bulunan koşullar yok edilmeli veya ortadan kaldırılmalıdır.  Bu amaçla firma tarafından, işletmeye özel verilecek raporlarda; hijyen, yalıtım, depolama, gözlem noktaları, aydınlatma ve genel olarak sanitasyon faaliyetleri konusunda bilgiler verilmelidir. İşletmedeki sorumlular, pest kontrol nedir bunu çok iyi bilmeleri gerekir. Bu çalışmalardaki hassasiyet, haşere kontrol firması tarafından verilecek pest kontrol eğitimi ile sağlanmalı ve işletme genelindeki herkes bu konuda bilgilendirilmelidir.

Entofarma müşterilerinde verdiği pest kontrol eğitimlerinde:

  • Zararlılar ve Biyolojileri
  • Entegre Haşere Yönetimi (IPM)
  • Kontrol Ekipmanları
  • Sanitasyon
  • Kalite Sistemleri

konuları üzerinde durulmaktadır.

Pest Kontrol Prosedürü Nelerden Oluşur?

Öncelikle bir işletme için pest kontrol nedir? sorusunun cevabı aslında pest kontrol prosedürlerinin de cevabıdır. Entofarma müşterilerine, ulusal kriterlere uygun ve uluslararası standartlarda pest kontrol hizmeti vermeyi hedefler. Bu amaçla hazırladığı programları müşterilerinde başarıyla uygulamakta ve onları istenilen uluslararası standartlara çıkarmaktadır. Uluslararası kalitede haşere kontrol hizmeti alan işletmelerin ve hizmet veren firmaların aşağıdaki gereklilikleri mutlaka yerine getirmesi gerekir.

Entegre Zararlı Yönetim Programı

İşletmenin zararlı aktivitesini kontrol etmesine yardımcı olur. Belirlenen program faaliyetlerin düzen içinde yapılmasına olanak verir.

İşletmenin Değerlendirilmesi

İşletmede yapılan haşere kontrol faaliyetlerinin ve sonuçlarının yılın belli dönemlerinde veya en az bir kere değerlendirilmesi gerekmektedir.

Pest Kontrol Planlarını İçeren Sözleşmeler

Pest kontrol planları, kullanılacak pestisitler, yasal sorumluluklar, vb. bilgileri içeren sözleşmeler yapılmalıdır. Bu sayede haşere kontrol firması ve müşterinin sorumlulukları belirlenmiş olur.

Pest Kontrol Firması Yeterlilik Evrakları

Haşere kontrol firmalarının öncelikle ulusal ve daha sonra uluslararası yasa ve normlara uygun olması gerekmektedir. Bu amaçla haşere kontrol firması gerekli izin ve sorumlulukları konusunda çalışmalar yapmalı ve bunları belgelendirmelidir.

Pestisit Dokümantasyonu

Haşere kontrol faaliyetlerinde kullanılan kimyasalların, güvenli ve yasalara uygun olarak kullanıldığını doğrulamak için ilaçların biyosidal ruhsat, güncel etiket ve malzeme güvenlik bilgi kartlarının bulunması gerekir.

Pestisit Uygulama Dokümantasyonu

Haşere mücadelesinde kullanılan pestisitlerin kanunlara uygun bir şekilde ve gereklilikte kullanıldığının tutulacak kullanım kartı ile gösterilmesi gerekir.

Pest Kontrol Trend Analizleri

İşletmede tespit edilen zararlı türlerinin, tam ve noktasal yerlerinin tarifi ve alınan önlemler açıklanmalıdır. BU sayede işletmede bir pest kontrol hafızası oluşturulur.

Pest Kontrol Ekipmanları ve Yerleşim Planları

İşletmede yürüyen, uçan, kemirgen ve depolanmış ürün zararlılarına yönelik kurulmuş haşere kontrol ekipmanlarının yerlerinin tam tarifi yapılmalıdır. Bu ekipmanlar işletmedeki riskin durumuna göre belirli periyotlarda kontrol edilerek aktiviteler kayıt altına alınmalıdır.

Diğer Zararlılarla Mücadele Planları

Bir işletme için pest kontrol nedir? Yürüyen haşere, kemirgenler, uçan haşereler veya depolanmış ürün zararlılarının kontrol altına alınması değilidr. Bunların yanında, evcil ve yabani hayvanlar, kuşlarda işletmeler için birçok riski beraberinde getirmektedir. Bu amaçla işletmenin, bir vektör kontrol programı bulunmalıdır.

Pest Kontrol Firmaları mı? İlaçlama Şirketleri mi?

Günümüzde haşere kontrol faaliyetlerine, kesinlikle bir ilaçlama uygulaması olarak bakılmamalıdır. Bu işlem sadece bir böcek ilacı uygulama hizmeti değildir. Pest kontrol şirketlerinin bilgi birikimleri ve tecrübeleri müşterilerini karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları haşere risklerinden daha hızlı korumaktadır. Artık pestisit kullanımının sınırlandırılması, kimyasal olmayan mücadele yöntemlerinin ön plana çıkmasına neden olmuştur. Haşere oluşumunu etkileyecek faktörlerin belirlenmesi ve bunların ortadan kaldırılması, ancak inceleme ve raporlama ile sağlanabilir. Anlaşılabilir raporlama ve uygulanabilir çözümler sunabilmek ise, pest kontrol konusunda bilgi birikimi ve titiz bir çalışma gerektirmektedir.  Bu amaçla Entofarma şirket içi eğitimler konusunda Türkiye’nin en önde gelen pest kontrol firmasıdır. Müşteri eğitimleri konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar sayesinde müşterilerimizi istenilen uluslararası seviyeye çıkarmış olmanın gururunu yaşamaktayız.

Hazırladığımız tüm bu bilgiler ışığında, sizler için Türkiye genelinde en etkin Pest Kontrol çözümlerini geliştiriyoruz. Pest kontrol nedir? Profesyonel haşere kontrol servisi, raporlama hizmeti, ilaçlama konuları hakkında bilgi almak ve ücretsiz ön inceleme için 444 3 700 numaralı telefon hattını kullanarak hemen şimdi Entofarma müşteri hizmetlerini arayın.
Pest Kontrol hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için Pest Kontrol sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.Profesyonel Hizmet İçin Bizi Arayın...